Vladimír Sobotka

 

Souhlasím prakticky se vším. I partajní parlamentarismus se zvrhnul v totalitu partajních mafií, ovládaných kapitálem kriminálního původu z privatizace, transformace a odírání občanů prostřednictvím rozkrádání státu a asociálních reforem. A pokračuje odvěký parazitní charakter vládnoucích vrstev, tentokrát již 150 let v podání politických stran. Není partajní parlamentarismus zvrhlou úchylkou na cestě k demokracii? Jediná žádoucí změna spočívá v ukončení odvěkého parazitního charakteru vládnoucích vrstev nastolením skutečné demokracie. K tomu si musíme pomoci sami, současní politici to rozhodně neudělají, přestože jsme je zvolili my.