Co je příčinou dnešního stavu světa

Datum: 26.01.2015 | Vložil: Zdenka Wagnerová

1) Předluženost států a s ní související "tisk" peněz.
2) Ústup morálních hodnot před konzumem a z něj plynoucí nadvýroba.
3) Občanské války a jejich důsledek, imigrace v milionech, přetížené uprchlické tábory.
4) Chybná distribuce kapitálu. Nedostatek humanity.

Přidat nový příspěvek