TOTO SDRUŽENÍ NENÍ ŽÁDNÁ STRANA ANI INICIATIVA.TOTO SDRUŽENÍ JE JEN PROSTŘEDEK KE SPOLUPRÁCI STRAN A INICIATIV.

SZPDBS

Jakákoli podpora a spolupráce je naprosto bez závazků.Vše slouží jen jako přehled a možné sdružení příznivců,kteří uvažují o možné změně pol.systému.

Proto že jsme normálně pracující a zaměstnaní občané,budeme postupovat podle možností ale tak,abychom cíle dosáhli před volbami,kde bychom chtěli rozhodnout o budoucnosti naší země.

 Systém přímé demokracie

Spočívá v přímé volbě zástupců od obcí až po parlament,nebo postupným volením od obce,okres ,kraj  a parlament.Zásadní je odvolatelnost na návrh obce,nebo postupně od okresu až po parlament vždy tedy těmi,kteří svého zástupce volili.

 

Zjednodušeně řečeno:

Občané volí zástupce v obci,nebo části obce.Po volbách tito zástupci volí svého zástupce do okresu.Zástupci okresu do kraje a kraje do parlamentu.

Odvolatelnost je možné navrhnout těmi,kteří zástupce volili a to na všech úrovních to je od obce až po parlament.

 

Rovněž je možné nechat po poslancích jejich místa v obcích či okresech a krajích volná s tím,že by byli povinni zůčastňovat se jednání na všech úrovních,kde by byli voleni.

 
Toto je jen jedna z možností.Možností přímé demokracie je více a mělo by záležet jen na nás,která z nich bude vybrána.Je možné volit poslance přímo.Od toho by měl vzniknout spolek,který by se měl zabývat organizací do voleb,ve kterých by zvolením občany a postupem času na přechod k přímé demokracii měl zaniknout tak jako všechny strany,pokud si to občané budou v Ústavě přát.

Cílem sdružení je sjednotit občany,protivládní aktivisty, občanské iniciativy se stejnými nebo podobnými cíli.
Zanechme nešvary mezi sebou a spojme se pro společný cíl
!


 

 

Sdružení za přímou demokracii beze stran

 

Toto sdružení je zastáncem myšlenky přímé demokracie,která by měla být vyšším nástupcem demokracie současné.Tato nová myšlenka přichází na řadu poté,co stranická demokracie naprosto zdegenerovala a stala se demokracií ne společenskou ,ale úzce stranickou.
Proč ne strany.

 

Strany jako takové jsou strůjcem korupce.A ani to jinak nejde,pokud se budou chtít udržet při životě.Proto musí respektovat podnikatelské zájmy.Tento systém už je nastavený,a nelze jej předělat.Proto se nikdy nezmění Ústavní zákony ve prospěch normálních lidí.Je normálně lidské,že si každý chrání svoje živobytí.Ani stranické živobytí není výjimkou a jen rázné zakročení to může změnit.

Čekáme jen na ty,kteří mají vážný zájem diskutovat o základní formě přímé demokracie,jako východiska z nynějšího přežitého politického systému.